Zwarte Zeep Schoonmaak

Published Jan 08, 23
8 min read

Vacatures Amphia Schoonmaak

Maar vaak beginnen bedrijven er niet aan, omdat ze het niet weten. See for privacy information....more.

Let op: Oplichters en copycats actief!

1 Jaarverslag 2011 Vebego International Wij geloven in morgen we zijn al begonnen 1 2 inhoudsopgave 4 Gemanaged en geconsolideerd 6 Directieverslag Pittig jaar 10 Een stevige groei, achterblijvend resultaat? Vebego in perspectief 12 Hago Next verdient snelle navolging Directeur MVO Nederland over de keuze voor Hago Next 14 Personeel, hebben of houden Hoog personeelsverloop? Niet bij Westerveld schoonhouders 16 De sterkste schakel Eccos profiteert van toenemende internethandel 18 Immer in der Nähe Vebego Services gaat regionaal 20 Het einde van vierkante mensen in ronde gaten Tènce! Uitzendbureau wijzigt naam en strategie 22 Zorg kan anders én beter Kostenverlaging en waarborging kwaliteit 23 Kapper nodig? Schoonmaker nodig? Verpleegkundige? Assist België ontzorgt van A tot Z 24 Mensen blijven altijd nodig Vebego scant de gevolgen van robotisering 26 Medeios houdt Vebego gezond Nieuwe Vebego-dochter 28 Vebego klaar voor Wet werken naar vermogen De impact van de Wet werken naar vermogen op Vebego s joint ventures 30 Hoe duurzaam is Vebego s HRM 32 Bericht van de Raad van Commissarissen 33 Jaarrekening van Vebego International 3 voorwoord Geloven in morgen Vebego gelooft in morgen - meeuwenplaat schoonmaak.

Een optimistisch geluid in een tijdsgewricht dat voor velen onzekerheid met zich meebrengt. En toch doen we het; geloven in morgen. Misschien komt ons optimisme voort uit onze cultuur van kansen zien en aanpakken. En het geloof in de kracht van onze mensen en onze relaties. Zo hebben we ook het afgelopen jaar weer de nodige slagen gemaakt.

Om onze mensen, relaties en bedrijven weer sterker te maken. meeuwenplaat schoonmaak. We voelen ons fit om pessimisme te lijf te gaan! Dat zien we nu al bij de Vebego-dochters in die sectoren waar het spel op het scherp van de snede gespeeld wordt. Maar ook Assist, Care, Hago Next (en de andere bedrijven over wie we in dit jaarverslag uitgebreid berichten) tonen aan dat we in staat zijn diverse branches positief te beïnvloeden.

Door ICT en nieuwe manieren van communiceren te omarmen. meeuwenplaat schoonmaak. Duurzaamheid serieus te nemen. En door verantwoordelijkheid niet uit de weg te gaan. Op basis van langdurige relaties verbinden we belangen van onze medewerkers met die van klanten en partners. En zetten we telkens bescheiden, maar vastberaden stapjes. Bouwend aan nieuwe, soms eigenwijze, producten, diensten en zekerheden.

Schoonmaak Bedrijf Enschede

We willen, en kúnnen, opdrachtgevers en medewerkers daardoor een langere termijnperspectief bieden. Soms moet je pessimisme negeren. Zonder naïef te zijn, maar wel door het glas méér dan half vol te zien. droogijsstralen. Iedere crisis schept namelijk kansen! Namens alle collega s en relaties nodig ik u van harte uit om met ons een ronde te maken langs de vele speelvelden waarop Vebego actief is.

Laten we schouder aan schouder het pessimisme bedwingen bracht weer de nodige inspirerende verhalen over wat vernieuwing en verbinding brengen. Niet academisch, maar toegepast. Zoals we gisteren deden voor vandaag en morgen doen voor overmorgen. Doet u mee? Ronald Goedmakers Voorzitter Raad van Bestuur Vebego International April 4 G Definitie emanaged en geconsolideerd Bij Vebego hanteren we de begrippen gemanaged en geconsolideerd (meeuwenplaat schoonmaak).In de gemanagede omzet worden de inkomsten van de joint ventures volledig meegeteld. In 2011 hebben we het dan over een totaal van 168 bedrijven met een gezamenlijke omzet van miljoen euro. De aansluiting tussen de gemanagede en geconsolideerde cijfers van de Vebego-groep is als volgt: Geconsolideerd (in duizenden euro) Netto omzet Kostprijs van de omzet Bruto-omzetresultaat Verkoopkosten en algemene beheerkosten Operationeel Resultaat (= EBIT) Bijdrage aan Foundation Netto-omzetresultaat Aantallen medewerkers Geconsolideerd Medewerkers per 31 december In FTE 5 Joint Ventures Gemanaged Joint Ventures Gemanaged Jaarverslag 6 P Directieverslag ittig jaar 2011 gaat de boeken in als een pittig jaar.

Helaas hield dit herstel geen stand. Economische tegenwind brokkelde het herstel af en de gevreesde double dip kwam toch. Met als gevolg dat de prijsdruk bij opdrachtgevers weer toenam. Alle activiteiten van Vebego ondervonden hiervan hinder. Onze nieuwe activiteiten ontwikkelen zich goed en bieden goede vooruitzichten. Omzetontwikkeling Als we het over de omzet hebben, hanteren we bij Vebego de begrippen gemanaged en geconsolideerd.Er komt meer en meer ruimte voor ondernemerschap. Onze oplossingen die focussen op gestroomlijnde bedrijfsvoering en hospitality sluiten hier perfect op aan. Dit zien we ook terug in onze resultaten. In Nederland groeide de omzet van de activiteiten in de zorgsector met bijna 20%. Ook het gemanagede operationeel resultaat steeg en wel met 2,0 miljoen euro.

Samen met thuiszorgorganisatie Orbis, bouwde Assist het afgelopen jaar een nieuwe organisatie en implementeerde met succes een slim automatiseringssysteem. meeuwenplaat schoonmaak. Hierdoor is de rentabiliteit van de thuiszorgorganisatie duidelijk verbeterd. Het is voor Vebego de eerste joint venture op het gebied van AWBZthuiszorg. Daarnaast startte Assist in 2011 een joint venture met Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland.

Schoonmaak Producten

Wel is het duidelijk dat we naar een beter antwoord moeten zoeken op de vraag van klanten naar verdere kostenreductie. Het huidige aanbodmodel heeft de grenzen van maximale efficiency en productiviteit bereikt. meeuwenplaat schoonmaak. Met nieuwe initiatieven zoals Hago Next proberen we de markt te veranderen en een duurzamer perspectief te geven.

Vanaf het moment dat de Vereniging van Makelaarskantoren in Schoonmaakdienstverlening (VMS) is gevraagd om namens de makelaars toe te treden tot de commissie, groeide het ledenbestand met elf nieuwe makelaars. Hago Next Al voor de presentatie van de Code, gaf dochterbedrijf Hago gehoor aan de aanhoudende stakingen van Het op 14 januari 2011 gelanceerde fair cleaning -concept kende een droomstart.

Gedurende het jaar liep de teller op tot twaalf klanten met een totale jaaromzet die alle verwachtingen oversteeg. Behalve de positieve groei, kon Hago Next in 2011 ook rekenen op veel positieve aandacht in de media. Dit zorgde intern voor een enorme energy boost. Jaarverslag 8 Sociale werkvoorzieningen Onze samenwerking met de sociale werkvoorzieningen (SW) groeide ook in 2011 fors.

Bij de bestaande SWsamenwerkingsverbanden groeide de omzet met 7,5 miljoen euro. De overige 7,4 miljoen euro is voor rekening van de nieuwe joint venture Hacron. De aangekondigde Wet werken naar vermogen (WWNV invoering per 1/1/2013) zal verregaande consequenties hebben voor het publieke domein. Een aantal van onze partners in de SW zal hierdoor de komende jaren ingrijpende veranderingen ondergaan.

Het gemanagede operationeel resultaat laat een stijging zien van 1,9 miljoen euro. België: Care Ook in 2011 heeft Care veel energie gestoken in het verder uitbouwen van haar bekendheid als mensenbedrijf. Dit heeft geleid tot de derde en tot nu toe hoogste notering in de verkiezing tot Beste Werkgever van België.

En als klap op de vuurpijl behoorde Care in 2011 tot de top 3 van een award voor bedrijven die actief vrouwen steunen om de top van het bedrijf te bereiken (meeuwenplaat schoonmaak). Teleurstellend was dat ondanks alle MVO-inspanningen van de laatste jaren en de waardering hiervoor in de vorm van talloze nominaties en awards, de waardering door de branche in de vorm van de Golden Service Award voor MVO, uitbleef.

Schoonmaak Vacatures Emmen

De uitdaging voor 2012 is om ook de markt te overtuigen dat het werken met Care niet gaat over de laagste prijs voor schoonmaak maar over de laagste totaalkosten voor de opdrachtgever. En het gevoel bij te dragen aan een betere omgeving. Frankrijk: K2 Propreté Dat parels in de schoonmaakmarkt nog steeds bestaan, bewijst K2.

Een sterk punt was het besluit niet meer mee te doen bij een aanbesteding van een bestaande klant om reden van het selectiecriterium laagste prijs. De klap op de vuurpijl was het scoren van het contract Pôle emploi in december met een omzetwaarde van bijna 3 miljoen euro. Ook 2012 is weer mooi gestart.

In 2011 maakten een aantal grote klanten op basis van de laagste prijs de overstap naar de concurrent - meeuwenplaat schoonmaak. Het management en de medewerkers hebben in deze lastige periode vechtlust getoond. Zij zijn erin geslaagd om, ondanks de tegenslag in de omzet, te voldoen aan de resultaatverwachtingen. Groot-Brittannië: Indigo Services UK Omdat onze uitgangspositie op de Engelse markt te beperkt bleek als basis voor verdere ontwikkeling van onze volledige dienstenportfolio, hebben we in 2011 Indigo Services UK verkocht.

In die strategie staan leveringsbetrouwbaarheid, meedenken met de klant over zijn personeelsinzet en -beleid en het waarmaken van ambities van de flexmedewerkers centraal. Sherpa Sherpa liet in 2011 een spectaculaire groei zien met mooie nieuwe klanten als A-ware Services, Geodis en Hispa. De grote uitdaging is om met onze klanten die getroffen worden door de economie, op een goede duurzaam rendabele manier mee te veren.

Tel daar enkele verzadigde markten en aanhoudende macro-economische strubbeling bij op en de vraag aan Steph Feijen, Raad van Bestuur Vebego, is: waar komt het geloof in morgen vandaan? Zoals ook uit de cijfers spreekt, zijn we over de gehele linie gegroeid. meeuwenplaat schoonmaak. Met het uitbreiden of introduceren van nieuwe diensten in de zorg, transport en schoonmaak zijn we dichtbij onze doelstellingen gekomen (industriele reiniging).

Tegelijkertijd hebben we voor die zaken een aanpak geformuleerd en daarmee de uitgangspositie voor 2012 verbeterd. We kijken voortaan stringenter naar onze bedrijven en sturen kordater op performance. Dit versterkt uiteindelijk mogelijkheden voor ondernemerschap en continue innovatie. All about velocity? Sneller, of noem het wendbaarder, willen opereren heeft meerdere implicaties.

Navigation

Home

Latest Posts

3g Schoonmaak

Published Jan 18, 23
8 min read

Fonteyn Veranda

Published Jan 17, 23
8 min read

Minecraft Groot Huis Bouwen

Published Jan 12, 23
10 min read